loading
Maria - 1797

Maria talar följande språk:

Svenska Norska Engelska
Jag heter Maria.
Min medialitet och synskhet har funnits så länge
jag minns. Har regelbundet under hela mitt
liv känt på mig saker innan de hänt, både i vaket
tillstånd och genom sanndrömmar.

Det jag har lättast för är att läsa av kärlek och relationer och vägleda dig i de, ser även andra
situationer i ditt liv som påverkar dig på olika
sätt och hur du kan förändra det..
Jag ser både nuet och framåt i tiden.
Jag får ofta kontakt med andra sidan om det
är meningen,
samt kan kommunicera med ditt djur
om du skulle vilja.
Jag använder inte kort...utan läser av med min
intuition via dina energier,
samt får vägledning via mina guider och skyddsänglar.
Informationen jag får kommer via bilder,
känslor, ord och förnimmelser.
Du är varmt välkommen att ringa ...
 

PayPal

Expresskassa

Information