Villkor och regler

1. Tillämpning

Dessa villkor och regler gäller för tjänster som tillhandahålls av Hypnotic Machines AB, org.nr 556844-3625, under varumärket TarotTv (”Tjänsten”).

Användning av TarotTv:s tjänster förutsätter att du ("Användare") accepterar dessa villkor och regler, vilket du också bekräftar när du använder Tjänsten, genomför ett köp eller skickar en förfrågan.

2. Tjänsten

Hypnotic Machines Group AB förmedlar tjänster inom medial rådgivning, såsom klärvoajans, tarot, spådom och astrologi under varumärket TarotTv. På vår webbplats tarottv.se hittar du information om på vilka sätt du kan kontakta våra rådgivare.

3. Tjänstens tillgänglighet

Förköpta samtalsminuter, tidsbokning och andra tjänster är tillgängliga när Tjänsten är tänkt att användas eller vid den tid som överenskommits under förutsättning att betalning har erlagts.

Brevfrågor besvaras normalt inom 48 timmar, avvikelser kan dock förekomma t.ex. i samband med helgdagar eller vid hög arbetsbelastning.

4. Regler för användning av Tjänsten

För att använda Tjänsten krävs att du godkänner och accepterar nedanstående regler och villkor:

  • Att du är över 18 år.
  • Att du är betalningsansvarig och handlar för egen räkning och för egna medel.
  • Att du inte är omyndigförklarad eller under förmyndarskap.
  • Att du inte är under påverkan av psykisk störning.
  • Att du inte har försatts i personlig konkurs.
  • Att du inte använder TarotTv för någon form av kommersiellt bruk.
  • Att du inte uppträder kränkande, rasistiskt, oetiskt eller på något annat sätt agerar olämpligt eller hotfullt.
  • Att du inte använder TarotTv på ett sätt som kan utgöra en kriminell handling.
  • Att all kontakt med våra rådgivare uteslutande går igenom TarotTv:s kommunikationskanaler.

5. Rätten att stänga av Användare

Hypnotic Machines Group AB förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att stänga av användare från TarotTv. Avstängning kan till exempel ske till följd av klagomål, brott mot dessa villkor eller våra policys, om du inte betalar fakturor för våra tjänster när de förfaller till betalning eller om Tjänsten används på ett sätt som kan orsaka TarotTv eller tredjeman skada.

6. Priser

Vid användning av TarotTv gäller de priser som anges på webbplatsen. Alla priser anges inklusive moms. Priserna inkluderar inte telefonoperatörens eventuella samtalstaxa, betalningsavgifter eller andra tillkommande avgifter som är utom vår kontroll.

7. Betalningsmetoder

Betalning för tjänsterna på TarotTv sker med de betalningsmetoder som anges på webbplatsen. För att kunna erbjuda olika betalningsmetoder behöver vi dela dina orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. All kommunikation från webbplatsen till betalleverantören krypteras och uppfyller kraven för säkra betalningar. Inga kortuppgifter vare sig registreras eller lagras av oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy.

Med fakturabetalning via vår samarbetspartner Akova Finans specificeras dina telefonsamtal, med datum och tid, antal samtalsminuter och pris per samtal. Betalning av fakturan ska ske senast inom trettio (30) dagar från fakturans utställandedatum. Vid betalning med pappersfaktura tillkommer en fakturaavgift om 45 kronor per faktura (Gäller ej vid e-postfaktura). Vid dröjsmål med betalningen utgår ränta enligt räntelagen och en påminnelseavgift om 60 kr.

8. Ångerrätt

Som kund har du 14 dagars ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du genomförde köpet. Ångerrätten gäller dock inte då Tjänsten är utförd, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att Tjänsten ska utföras inom ångerfristen och accepterat att det då inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har påbörjats.

Du har alltså rätt att ångra ditt köp av samtalsminuter i upp till 14 dagar efter att köpet genomfördes. Om du väljer att nyttja dina samtalsminuter inom ångerfristen så är ångerrätten förbrukad och du har inte längre rätt att ångra ditt köp.

Om du önskar ångra ditt köp, ber vi dig kontakta vår kundservice via e-mail eller telefon. Du kan även ångra ditt köp genom att fylla i Konsumentverkets ångerrättsblankett, som du sedan mejlar in till vår kundservice.

Återbetalning sker så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att vi tagit emot ditt meddelande om att du vill nyttja din ångerrätt, under förutsättning att du ångrat dig inom ångerfristen och inte har hunnit nyttja Tjänsten.

9. Kvalitetsarbete

Med kunden i fokus arbetar vi målmedvetet och proaktivt för att säkerställa och kontrollera kvaliteten på våra tjänster.

Vi ska arbeta efter ett etiskt förhållningssätt och leverera medial rådgivning på ett omtänksamt och respektfullt sätt.

Via kontinuerlig dialog med våra kunder för vi kvalitetsarbetet framåt och orsakerna till kundmissnöje ska dokumenteras och utvärderas för att göra förbättringar.

Vi ska hålla oss informerade om de krav som ställs på oss och anpassa tjänsterna så att kunden får ett trivsamt och professionellt bemötande.

10. Klagomål och synpunkter

Vi strävar efter att ha så nöjda kunder som möjligt och är därför angelägna om att få veta om du som Användare är missnöjd eller har synpunkter på Tjänsten. Hjälp oss att bli bättre genom att skicka dina synpunkter till oss per e-post: support@tarottv.se.

11. Immateriella rättigheter

Hypnotic Machines Group AB äger samtliga rättigheter, inklusive varumärke, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Tjänsten. Det är inte tillåtet att som Användare av Tjänsten kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från Tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

12. Hantering av personuppgifter

Hypnotic Machines Group AB värnar om din integritet och anonymitet. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR (EU General Data Protection Regulation).

Hypnotic Machines Group AB sparar bara nödvändig information och behandlar dina uppgifter konfidentiellt. All kontakt med rådgivarna sker anonymt. Våra rådgivare kan inte se vem du är eller vilket nummer du ringer från eller någon annan information som registreras vid användning av TarotTv eller vid kontakt med kundsupport.

Vi samlar endast in de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

13. Force Majeure

Hypnotic Machines Group AB är befriade från ansvar och ersätter inte skada vid fel eller dröjsmål till följd av strejk, strömavbrott, eldsvåda, annan naturkatastrof, myndighetsåtgärd eller andra omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunnat förutse och vars följder Hypnotic Machines Group AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Föreligger hinder att tillgängliggöra Tjänsten eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

14. Ändringar och tillägg

Dessa villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss.

Aktuella villkor finns publicerade på webbplatsen och du som användare ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd genom diskussion med Hypnotic Machines Group AB som du kontaktar via webbplatsens kundsupport.

Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Hypnotic Machines Group AB, kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), som kan pröva ditt ärende utan kostnad. Du hittar mer information om ARN på www.arn.se.

Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

I sista hand ska tvisten lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

16. Kontaktuppgifter

Kundtjänsten är öppen alla dagar mellan 08.00 – 24.00.

Telefon: +46 (0)8-505 22 110
E-post: support@tarottv.se

Hypnotic Machines Group AB
Muskotvägen 4
123 55 Farsta, Sweden

Org.nummer: 556844-3625
VAT-nummer: SE556844362501

Ring något av våra nummer

Här erbjuder vi dig råd, tips och svar på dina frågor. Det kan gälla livet, kärleken, yrke eller arbete, karriär eller vad du funderar på just nu. Vill du ha svar eller någon att prata med om dina tankar, ring oss. Vi kan hjälpa dig.

När du ringer för att bli spådd via tarot kopplas du hem till en mycket erfaren tarotvärdinna som hjälper dig vidare. Vägledaren sitter hemma privat i en lugn miljö, och kan fokusera på dig och dina tankar och frågor. Vi som finns här gör detta med själ och hjärta, en del av oss går även att nå privat via möten. Ring nu, du kommer garanterat att bli nöjd.

När du ringer våran tarotlinje för att bli spådd via tarot kopplas du hem till en mycket erfaren rådgivare som hjälper dig vidare. Vägledaren sitter hemma privat i en lugn miljö, och kan fokusera på dig och dina tankar och frågor. Vi som finns här gör detta med själ och hjärta. Våra rådgivare är erfarna tarottolkare och medium som kan hjälpa dig med dina frågor om framtiden, kärlek och ekonomi.

När du ringer oss kan du välja att prata med första lediga rådgivare, höra rådgivarnas presentationer eller ange rådgivarens kod för att komma fram direkt. Du kan alltid trycka 6 för att hoppa framåt till nästa presentation. När du hör någon du vill prata med så ska du trycka 1. Under samtalet kan du återgå till menyn genom att trycka 9 och välja en annan tjej. När du valt en tjej blir du anonymt kopplad direkt hem till henne och kan prata privat och ostört. Ingen annan kan lyssna och alla tjejer är över 18 år.

Ring något av våra nummer